Underhållsläge är PÅ

Välkommen !

Logga in | Ansök om användarkonto

Enligt en muntlig tradition kallas släkten för Bjärasläkten. Yngve Wiberg kunde efter många års arbete föra släkten tillbaka till Troells (Truls)född i Bjära, Vinslöv i Skåne 1509. Pehr Nilsson f 1667 i Bjära hade sex söner som var rusthållare och stamfäder till olika grenar av Bjärasläkten. Nils f 1692 Ignabergagrenen, Jöns f 1697 Vibygrenen, Anders f 1694 Vannebergarenen, Sven f 1700 Bjäragrenen, Ola f 1703 Öslövsgrenen och Troed f 1711 Vinslövsgrenen.

Elna Nilsdotter 1864-1945 på bilden till vänster är den sista personen i rakt nedstigande led från Troells som bodde på den ursprunliga gården i Bjära. Gården syns i bakgrunden och kortet är från 1940. Elna har sin man Sven Persson till vänster och sonen Otto till höger.

Syftet med denna webbsida är dels att föra kulturarvet vidare från Yngve Wibergs släktforskning dels att komplettera med släktled fram tills dags dato. För att göra detta möjligt ber vi om hjälp från alla med anknytning till Bjärasläkten. Wibergs bokverk finns till vänster under fliken Text-Dokument

Släktföreningen Bjärasläkten har bildats. Föreningen är en ideell förening vars ändamål är dels att stärka banden mellan släktens medlemmar på olika sätt genom t ex sammankomster, korrespondens eller annat, dels att värna det kulturarv som finns dokumenterat i minnesstenar gravplatser, släktböcker, foton, och annat material som hänför sig till släkten och dess historia. Forskning om släkten bör uppmuntras av föreningen. Länk till föreningen finns till höger på denna sida.

Kontakt

email imageOm du har frågor eller kommentarer om innehållet på denna webbsida, kontakta oss. Vi ser fram emot att få höra ifrån dig.